# 1 ––j–o–a–a–r–t–i–b–e–r–g–: –––t––m–p–t––

01_TibergKan et dikt befinne seg under språkets semantiske nivå? Og hva har i så tilfelle leserens språkbakgrunn og publiseringskonteksten å si for hvordan diktet leses? / Can the poem reside below the semantic level? And if so, what nearing does the linguistic background of the reader and the context og publishing have on how the text is read?

Joar Tiberg lives in Stockholm / er bosatt i Stockholm og har tidligere blant annet publisert fem bøker, undervist på Biskops Arnö og jobbet i Ordfront Magasin.

Book, 16 pages, 150 copies. Price: 40 NKR.

Read the book online here. Order it from Audiatur Bokhandel.

Joar Tiberg, designer Judith Nærland og Forlaget Attåt har laget en vakker, liten bok. Når jeg legger den i håndflaten folder den seg ut som en litterær sommerfugl, og mellom de hvite bokstavmønstrede vingene ser jeg tråden som binder arkene sammen som en tynn insektkropp. Under hver vinge ligger flere lag av mulige versjoner av sommerfuglen, flere innganger til å skrive og lese frem ord og lyder. Det hele holdes sammen av en liten knute som gir alt en fysisk sammenheng, men også påpeker at den autoritative, konkluderende lesningen av boken forblir en umulighet. Som lesere kan vi løse opp knuten og finne hver vår versjon, og dette er nettopp poenget: boken er et stadium på veien i en transformasjonsprosess.

– Jens Wabø på Substrat.no.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: