# 32 Klippe, lime, kopiere – teori, red. Gunnar Berge

Inngående analyse av collagens manuelle og digitale opera­sjoner, teoretisering av grensesnittspoesi, poetiske dokumenter, remediering og fordreining, utarbeidelse av en direkte aksjons­-poetikk, konstruksjon av en transsosiativ poesilogikk, histori­serende undersøkelser av informasjonsteknologiske strategier, metoder for modifisering av symbolsystemer: dette er noen av de funksjonene som blir aktivert under lesningen av denne antologien, der man tilbys et kart og en samling redskaper for bedre å kunne orientere seg i den mest levende og ny­skapende delen av den litterære samtidsproduksjonen, i form av  oversatte tekster fra fransk av Christophe Hanna, Jean­René Etienne, Olivier Quintyn, Fanck Leibovici, fra svensk av Jonas (J)  Magnusson og et nyskrevet essay av Gunnar Berge, som har redigert boken og utført det språklige overføringsarbeidet.

Fra innledningen: “[E]n av denne bokens hypoteser er at poesien er en maskin som er i stand til å frembringe virkninger også på områder der den tidligere ble betraktet som irrelevant. Ettersom sannhet og verdier i et demokratisk samfunn er et felles anliggende, kan ikke poesien nøye seg med bare å vekke en lett gjenkjennelig poetisk følelse. Å godta en slik funksjon ville være det samme som å bekrefte kunstens isolasjonisme og å erklære poesien for politisk umyndig.”

Les Gunnar Berges innledning her: Klippe_lime_kopiere_innledning

Anmeldelser og omtaler:
Espen Grønlie i Le Monde Diplomatique
Tue Andersen Nexø i Klassekampen
Kjetil Røed i Aftenposten K
Anbefalt av Torpedo i Billedkunst
Valgt ut som en av “Årets publikasjoner” av Kim West på kunstkritikk.no

Essays, 320 sider
Opplag: 500
Formgivning: Plaquette

Pris: 250 NOK
Isbn: 978-82-93029-06-9

Til salgs fra Audiatur Bokhandel, Tronsmo, Torpedo, Cappelens Forslag og Norli, Universitetsgata.

Distribusjon: Dssp

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: